7/10/2020 – Nieuwe diensten binnenkort ter beschikking

Binnenkort bieden we volgende diensten aan voor de privé rioleringsinstallatie:

·         Opsporen en detecteren van rioolgeur in gebouwen

·         Camera-inspectie in buizen (max. 30m) met diameter vanaf 40 tem 300mm (ook ventilatiebuizen)

·         Lokalisatie van ondergrondse leidingen, putten en aansluitingen

·         Reinigen en ontstoppen van sifons, buizen, ook inspectie-, sifon- en aansluitputten

·         Reinigen van regenwaterputten, zandvangers, sifonputten, terrassen, oprit, …

16/3/2020 – De strijd tegen Corona

Voor de strijd tegen het Covid-19 of Coronavirus geven we graag volgende maatrelgelen mee, opgelegd door de overheid – KLIK.

24/2/2020 – adreswijziging

Graag geven wij u ons nieuwe adres door: Vlaanderenstraat 18 0101 – Res. Apollo 10 - 8620 Nieuwpoort

Voor onze mobiele site KLIK.

16/11/2019 – Wegwijs in het opzoeken van premies bij bouwen of verbouwen

Graag geven we de links mee voor het opzoeken van premies bij het bouwen of verbouwen.

www.energiesparen.be

www.premiezoeker.be

www.vlaanderen.be

28/8/2019 – Keuring riolering – Algemeen waterverkoopreglement

Het waterverkoopreglement krijgt een update. Het Algemeen Waterverkoopreglement werd goedgekeurd door de minister, binnenkort wordt de wijze van keuren in de ministerraad gekeurd.

De wijzigingen in verband met de keuring worden vanaf 1 januari 2020 van kracht.

Het volledige Algemeen waterverkoopreglement kan je downloaden op onze site onder de rubriek riolering.

Belangrijkste wijzigingen:

1.       De voorwaarden voor uitvoeren keuring werden gewijzigd

2.       Keuringsrapport wordt automatisch overgemaakt aan de rioolbeheerder

3.       De keurder dient correct te omschrijven wat niet conform is, mogelijke oplossingen voorstellen zit niet in zijn takenpakket.

4.       Bij niet-conformiteit wordt een termijn ingevoerd die bepaald wordt door de rioolbeheerder afhankelijk van het soort tekortkoming in de installatie.

5.       De keuring wordt verder vastgelegd in het MB, binnenkort meer.

7/7//2019 – Verlof 2019

We wensen iedereen een fijn (bouw)verlof toe!

2/4/2019 – Ongewenste rioolgeur in huis!

Na bouwwerken of verbouwingswerken komt het vaker voor dan verwacht, dat er een doordringende rioolgeur de woning binnenkomt. Afhankelijk van de wind, regen, tocht en waterstroom in de riolering komt en gaat de hinder. Moeilijk te voorspellen wanneer je erdoor geplaagd wordt.

Wij gaan op zoek naar het lek voor u.

Voorstelling van vaak voorkomende fouten bij afwerking van een sifon of controleput – KLIK.

Voor meer informatie en of en vrijblijvende offerte – petra@pottelancie.be.

29/12/2018 – Woning PAS

Vanaf 2018 is de woningpas van toepassing geworden. Net als elke wagen beschikt over een car-pas, beschikt ook iedere woning over een woningpas.

Het post interventie dossier dat moet worden opgemaakt bij ELKE verbouwing, renovatie of nieuwbouwwerk, is onderdeel van de woningpas. Zorg ervoor dat je dus van je veiligheidscoördinator de nodige informatie krijgt op je post interventie dossier en bijgevolg ook de woningpas zo volledig mogelijk is.

Zo krijg je op termijn geen problemen bij latere verkoop van de woning.

27/09/2018 – EnergiePrestatieCertificaat vanaf 2019

Vanaf 1/1/2019 wijzigt er veel in de wetgeving in de opmaak van het EPC. Tal van bijkomende parameters moeten worden geďnventariseerd en ingegeven in de onlinesoftware. Waar het EPC nu bestaat uit ongeveer 7 bladzijden, zal dit nu, afhankelijk van de complexiteit van de woonentiteit, kunnen oplopen tot 40 pagina’s. Zo ziet de eigenaar wat er al of niet is ingegeven om het kengetal te bepalen.

Een voorbeeld van het nieuwe EPC vind je via deze LINK.

15/6/2018 – General Data Protection Regulation

Onlangs is de GDPR van toepassing op alle persoonlijke data die verwerkt wordt binnen een bedrijfsomgeving.

Ook wij stelden ons in regel om te voldoen aan deze regelgeving. Laat niet na ons te contacteren mocht je hierover verdere vragen hebben.

17/5/2018 – Wij zijn erkend door BCCA die op haar beurt erkend is door het VEA vanaf 2/5/2018

Wij voeren al luchtdichtheidstesten uit van voor 1/1/2015.

Sinds 1/1/2015 zijn wij erkend door de kwaliteitsorganisatie BCCA (Belgian Construction Certification Association vzw).

Sinds 1/5/2018 moeten luchtdichtheidstesten gebeuren door erkende keurder en moet de kwaliteitsorganisatie eveneens erkend zijn door het VEA (Vlaams Energie Agentschap). BCCA is sinds 2/5/2018 erkend als kwaliteitsorganisatie.

Meer kan je nalezen op deze LINK.

28/2/2018 – Keuring riolering zone Infrax

Infrax volgt dossiers voor keuring riolering strikt op. De klanten met een afkeurattest worden door de rioolbeheerder opnieuw aangeschreven. Bijgevolg wordt er verwacht dat de installatie wordt aangepast conform de regelgeving en dat een nieuwe keuring wordt uitgevoerd.

26/1/2018 – Bouwheer vrijgesproken van schuld aan ongeval van aannemer na val van trap.

Een bouwheer, een klant van ons kantoor, werd vrijgesproken van de schuld van een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Een aannemer is van de trap gevallen. De betonnen trap (zichtbeton) werd door de bouwheer afgedekt met doeken en planken om deze te beschermen tegen beschadiging. Een aannemer is van de trap gevallen door de losliggende planken. Blijvende letsels tot gevolg.

Wanneer de aannemer zijn verzekering heeft aangesproken, stelden zij op hun beurt een advocaat aan die volgende partijen heeft gedagvaard: de architect, de veiligheidscoördinator, de ruwbouwaannemer (die de trap plaatste), de man als bouwheer EN de vrouw als bouwheer.

Waarom werd de opdrachtgever over de volledige lijn vrijgesproken?

In onze verslagen stond vermeld dat de trap wel mocht afgedekt worden om beschadiging te voorkomen, maar omwille van de onveilige bescherming en het ontbreken van een handgreep NIET mocht betreden worden. Naar aanleiding van deze vermelding maakte de opdrachtgever duidelijke afspraken en gaf deze instructie door naar de aannemers die nog werken mesten uitvoeren. Ondanks de duidelijke instructies gebruikte de aannemer toch de trap en viel.

De rechter was van oordeel dat het slachtoffer voor 75% schuld trof, hij had alle adviezen en gemaakte afspraken naast zich neergelegd en toch de trap gebruikt en dat de overige 25% voor rekening van de ruwbouwaannemer was, hij plaatste de trap en kon niet aantonen dat hij de trap veilig heeft achtergelaten of ontoegankelijk te hebben gemaakt als deze niet veilig genoeg was om te betreden.

De ruwbouwaannemer ging in beroep omdat die van oordeel was dat hij geen schuld trof omdat hij al een hele tijd niet meer op de bouwplaats was geweest omdat zijn werken er op zaten.

In hoger beroep werd dezelfde schuldverdeling uitgesproken.

Bijgevolg zijn onze opdrachtgevers vrijgesproken van een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid tot gevolg.

23/1/2018 – Notaris wil en mag woning niet verkopen bij geen post interventie dossier.

Steeds meer een meer opdrachten krijgen we binnen om alsnog een post interventie dossier op te stellen.

Ofwel werd geen veiligheidscoördinator aangesteld en is er geen post interventie dossier opgemaakt, ofwel werd er wel een veiligheidscoördinator aangesteld maar werd er nooit een post interventie dossier afgeleverd.

Zorg er bijgevolg voor dat je na de oplevering van de werken van je veiligheidscoördinator een volledig post interventie dossier krijgt overhandigd!

Niemand bouwt of verbouwt met de bedoeling de woning te verkopen, maar onverwachts komt het zo ver en wanneer er geen post interventie dossier is… verkoopt de notaris niet.

21/1/2018 – Update website

Update aan de lay-out van de site. Binnenkort update inhoud EPB, want sinds 1/1/2018 zijn nieuwe EPB-regels van toepassing. Het K- en E-peil worden vervangen door het S-peil.

18/7/2017 – Vlario – staat in voor de handhaving van correcte rioleringsinstallaties in Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2017 is Vlario niet meer erkend door de rioolbeheerder van de gemeente Jabbeke (Jabbeke, Varsenare, Zerkegem, Snellegem). Dit omdat Jabbeke zelf instaat voor de keuringen van de privé- rioleringsinstallaties.

Let wel: een ongeldige keuring zorgt ervoor dat de borgsom die je betaalde bij de aanvraag van een bouwvergunning NIET wordt teruggestort. Laat bijgevolg jouw rioleringsplan voorafgaand door de keurder van Stad Jabbeke nakijken, net zoals wij dit doen voor onze klanten in fase ontwerp.

1/7/2017 – Vanaf 1 juli 2017 bieden wij eveneens VENTILATIEVESLAGGEVING aan

Contacteer ons voor meer informatie.

Ventilatieverslaggeving is verplicht bij bouwaanvragen vanaf 1/1/2016.

1/4/2017 – het aanstellen van een veiligheidscoördinator is als een autoverzekering

Kan je zonder verzekering de baan op? Ja! Mag dat? Neen.

Wanneer kom je in de problemen? Wanneer je gecontroleerd wordt of wanneer je een ongeval voorhebt. Hetzelfde geldt bij het wel of niet aanstellen van een veiligheidscoördinator: problemen bij controle van overheidsinstanties of wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet met 10 dagen werkonbekwaamheid.

1/2/2017 – Asbestverwijdering

Wanneer je als particulier asbesthoudende materialen wil afbreken, laat je dan bijstaan door een veiligheidscoördinator. Zo krijg je de nodige adviezen om de kans op asbestkanker te vermijden.

3/12/2016 – Werken op hoogte

Ook wanneer er slecht één aannemer is, maar die onderaannemers aanstelt, is de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht.

 29/11/2016 – Werken op hoogte

Nog al te vaak gaan aannemers te nonchalant om met de collectieve beveiligingen bij het werken op hoogte. Bij een ongeval worden de verantwoordelijkheden toegewezen in de rechtbank… beter voorkomen dan genezen dus.

25/3/2016 – Einde van de ruwbouwwerken

Wanneer de ruwbouwwerken zijn afgerond moet de aannemer die de ruwbouwwerken uitvoerde kunnen aantonen dat hij de bouwplaats veilig achter laat voor de aannemers die hem opvolgen. Daarom adviseren wij om foto’s te nemen van alle aangebrachte collectieve beveiligingen.

24/3/2016 – Registratieplicht

Vanaf 1/3/2016 is de registratieplicht van toepassing op werven die starten waarvan het totaal gebudgetteerde bedrag hoger is dan €300.000.

Daarom is het van belang dat van alle werken de werfmelding of voorafgaande kennisgeving wordt uitgevoerd.

De opdrachtgever ziet erop toe dat de eerste aannemer op de bouwplaats de werfmelding of voorafgaande kennisgeving uitvoert, voor de werken worden aangevat.