18/7/2017 – Vlario – staat in voor de handhaving van correcte rioleringsinstallaties in Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2017 is Vlario niet meer erkend door de rioolbeheerder van de gemeente Jabbeke (Jabbeke, Varsenare, Zerkegem, Snellegem). Dit omdat Jabbeke zelf instaat voor de keuringen van de privé- rioleringsinstallaties.

Let wel: een ongeldige keuring zorgt ervoor dat de borgsom die je betaalde bij de aanvraag van een bouwvergunning NIET wordt teruggestort. Laat bijgevolg jouw rioleringsplan voorafgaand door de keurder van Stad Jabbeke nakijken, net zoals wij dit doen voor onze klanten in fase ontwerp.

1/7/2017 – Vanaf 1 juli 2017 bieden wij eveneens VENTILATIEVESLAGGEVING aan

Contacteer ons voor meer informatie.

Ventilatieverslaggeving is verplicht bij bouwaanvragen vanaf 1/1/2016.

1/4/2017 – het aanstellen van een veiligheidscoördinator is als een autoverzekering

Kan je zonder verzekering de baan op? Ja! Mag dat? Neen.

Wanneer kom je in de problemen? Wanneer je gecontroleerd wordt of wanneer je een ongeval voorhebt. Hetzelfde geldt bij het wel of niet aanstellen van een veiligheidscoördinator: problemen bij controle van overheidsinstanties of wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet met 10 dagen werkonbekwaamheid.

1/2/2017 – Asbestverwijdering

Wanneer je als particulier asbesthoudende materialen wil afbreken, laat je dan bijstaan door een veiligheidscoördinator. Zo krijg je de nodige adviezen om de kans op asbestkanker te vermijden.

3/12/2016 – Werken op hoogte

Ook wanneer er slecht één aannemer is, maar die onderaannemers aanstelt, is de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht.

 29/11/2016 – Werken op hoogte

Nog al te vaak gaan aannemers te nonchalant om met de collectieve beveiligingen bij het werken op hoogte. Bij een ongeval worden de verantwoordelijkheden toegewezen in de rechtbank… beter voorkomen dan genezen dus.

25/3/2016 – Einde van de ruwbouwwerken

Wanneer de ruwbouwwerken zijn afgerond moet de aannemer die de ruwbouwwerken uitvoerde kunnen aantonen dat hij de bouwplaats veilig achter laat voor de aannemers die hem opvolgen. Daarom adviseren wij om foto’s te nemen van alle aangebrachte collectieve beveiligingen.

24/3/2016 – Registratieplicht

Vanaf 1/3/2016 is de registratieplicht van toepassing op werven die starten waarvan het totaal gebudgetteerde bedrag hoger is dan €300.000.

Daarom is het van belang dat van alle werken de werfmelding of voorafgaande kennisgeving wordt uitgevoerd.

De opdrachtgever ziet erop toe dat de eerste aannemer op de bouwplaats de werfmelding of voorafgaande kennisgeving uitvoert, voor de werken worden aangevat.