offerte

Wij proberen ook in deze gevallen een ideale mix te creëren tussen energiezuinige principes en het bouwbudget van de klant.

Momenteel zijn wij bezig met de realisatie van enkele lage energie en passieve projecten.

Wij zijn een kleinschalig architectenbureau gevestigd in de regio Brugge. Als afgestudeerd ingenieur architect heb ik mij gespecialiseerd in het energiezuinig ontwerpen. Wij proberen elke project vanuit dat oogpunt te bekijken, telkens rekening houdende met de wensen en het budget van de klant.  Ons doel is om energiezuinige gebouwen te creëren waar de opdrachtgever op lange termijn alleen maar winst kan uit halen.

Als EPB-verslaggever en het volgen van verschillende vervolmakingscursussen hebben wij dan ook het label van Energiebewust Architect mogen ontvangen.


Zeer recent zijn wij ook opgenomen in de lijst van BEN-voorlopers. Door onze ervaring in het advies inzake energiezuinig bouwen willen wij dan ook de 'bijna-energie neutrale' principes opnemen in onze bouwprogramma's. Zo willen wij anticiperen op de eisen die vanaf 2021 de standaard zullen zijn voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Ook voor verbouwingen of renovaties kunt u bij ons terecht.