offerte

Afhankelijk van de aard van het werk en de bestemming van het gebouw variëren de eisen. Sinds de invoering van de wetgeving hebben wij ons hierin gespecialiseerd. We treden op als EPB verslaggever voor eigen projecten en als externe verslaggever voor collega architecten, bouwheren, studiebureaus, …

Door onze jarenlange ervaring met de EPB software garanderen wij een kwalitatieve dienstverlening op maat van het project. Reeds in ontwerpfase proberen wij de nodige voorcalculatie's uit te voeren en advies te geven. Zo kan van in een vroeg stadium ingespeeld worden op de eisen die gerealiseerd moeten worden. Dit heeft als voordeel dat nog voor er een eerste steen gelegd wordt, men al weet waarop men moet letten.

Voor meer informatie kan u terecht op www.energiesparen.be.Alle nieuwe EPB dossiers moeten vanaf 01/01/2014 doorgerekend worden met de nieuwe EPB software (Altran versie). Wij hebben reeds een opleiding gevolgd om met deze software te kunnen werken. We zijn dan ook helemaal voorbereid om vanaf het nieuwe jaar hiermee aan de slag te gaan.


Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen …


De Europese doelstelling om tegen 2021 enkel nog 'bijna-energieneutrale' gebouwen te bouwen, werd door de Vlaamse Regering op 17 december 2010 onderschreven. Hoe men dit wil aanpakken zal verder uitgewerkt worden.


Vanaf 2021 wordt de standaard voor nieuwe woningen bijna-energieneutraal. Het bijzondere aan deze  nieuwbouwwoningen is dat ze heel weinig verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die alsnog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Door onze ervaring kunnen wij nu al advies geven welke extra maatregelen er nodig zijn om uw woning klaar te maken voor de toekomst.

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnen-klimaat.

Sinds januari 2006 is het voor alle woningen, zowel voor nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen verplicht om aan de energieprestatiewetgeving te voldoen. Deze wetgeving heeft als doel om energiezuinigere en gezondere woningen te bouwen.  Er worden eisen vastgelegd op basis van: K-peil, E-peil, isolatie van de delen in contact met de buitenomgeving, de grond of andere ruimtes, ventilatie en oververhitting.

De houder van de stedenbouwkundige vergunning is de aangifteplichtige en dient een EPB verslaggever aan te stellen.