Algemene voorwaarden

Hosted by AKONI.be


Privacy Policy

© 2009-2021 Bart Pottelancie


UR Solution

Het is verboden ondernemings- en persoonsgegevens van deze site te gebruiken

voor commerciële doeleinden en mailings zonder schriftelijke toestemming van Bart Pottelancie.

Keuring installatie privé riolering Plaatsbeschrijving Luchtdichtheidstest Home Bart Pottelancie 0473 46 17 24 Bart @ pottelancie.be Veiligheidscoördinatie EPC - Energie Prestatie Certificaat

Luchtdicht bouwen


Dat luchtdicht bouwen een must is geworden is duidelijk. Het heeft sterke positieve invloed op de energie factuur.

De luchtdichtheid van een woning kan gevalideerd worden door uitvoeren van een gecertificeerde luchtdichtheidstest en het bekomen van een conformiteitsverklaring. Het is een eenvoudige manier om beter te scoren op vlak van E-peil. Er kunnen gemakkelijk 7 à 10 E-peil punten gewonnen worden door de effectieve waarde van de luchtdichtheid in te rekenen in de EPB software. (De standaardwaarde voor luchtdichtheid in de EPB-software is 12 = waarde bij ontstentenis van een gemeten waarde)
Principe


De afbeelding hier naast stelt een doorsnede voor van een woning waarbij het principe van een luchtdichtheidstest in de volksmond Blowerdoortest wordt voorgesteld.


Een ventilator wordt in een deur- of raamopening geplaatst (rood), de ventilator wordt op toeren gebracht en brengt hierdoor het ganse gebouw in onderdruk. Daardoor zal door elke spleet of kier aanwezig in het huis lucht binnen stromen (blauw).


De luchtlekken kunnen op een eenvoudige manier manueel gedetecteerd worden. Kleinere luchtstromen worden door middel van rook gevisualiseerd.


Graag geven we op ons kantoor meer uitleg over hoe je een een gebouw luchtdicht afwerkt.

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:


Het doel van de keuring is na te gaan of DWA (afvalwater of droog weer afvoer) en RWA (regenwater of hemelwater of regen water afvoer) perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden, namelijk een visuele controle (via foto’s), een rooktest (d.m.v. een rookgenerator), via het gebruik van een waterstroom of d.m.v een duw- of een rioolcamera.


Laat niet na bij ons langs te komen voor meer inlichtingen wat betreft de de geldende regelgeving van toepassing in de zone waar jij werken uitvoert.Keurder privé rioleringsinstallatie

Erkend door VLARIO

Certificaatnummer

KPRV-20130506-00017

Plaatsbeschrijving


Een plaatsbeschrijving kan gebeuren:


Op die manier worden eindeloze discussies bij schade of sterke vervuiling berokkend door het uitvoeren van werken, voorkomen. Bestaande schade wordt vooraf vastgesteld, zodat daar geen discussie over kan zijn. Een beschrijving van propere rioleringsbuizen toont aan dat de vervuiling van een bouwpartner is die na jou werken uitvoerde.


Onze rapporten bestaan hoofdzakelijk uit gedetailleerde foto’s/films aangevuld met tekst en aantekeningen ter verduidelijking.


Geen discussie meer over schade of vervuiling, na het uitvoeren van vooraf opgestelde tegensprekelijke plaatsbeschrijving.


Voor meer informatie: 0473 46 17 24 - info@pottelancie.be of vraag een vrijblijvende offerte via bovenstaande knop.
Energiedeskundige

Erkend door het VEA

Erkenningsnummer EP09497

Het EPC informeert kopers en huurders

In 2008 werd het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) verplicht voor woningen en appartementen die te koop werden aangeboden. Enkele maanden later werd de verplichting ook ingevoerd voor verhuur. Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energieprestaties van het gebouw.

Er werd een nieuw EPC gelanceerd in januari 2019. Het vernieuwde EPC wil nog meer sensibiliseren, informeren en uiteindelijk aanzetten tot een grondige energetische renovatie van de woning.


Wat moet u doen als u uw woning te koop of te huur wil stellen?

Zolang u over een geldig EPC beschikt, hoeft u geen nieuw EPC te laten opmaken. Uw oude EPC blijft sowieso tien jaar geldig. Als u vanaf januari 2019 een EPC laat opmaken dan zal dit automatisch het vernieuwde EPC zijn.

Heeft u geen (geldig)  EPC dan moet u nog steeds een erkende energiedeskundige type A contacteren. Die zal de woning inspecteren en een EPC opmaken met behulp van een software die door het VEA ter beschikking wordt gesteld. De lijst met erkende energiedeskundigen type A vindt u op  http://www.energiesparen.be/epcparticulier.


Keuring van de elektrische installatie en of brandstoftank (bij verkoop)

Indien EPC voor verkoop bieden wij ook de keuring van de elektrische installatie en brandstoftanks aan in samenwerking met een extern keuringsorganisme.

Bij de verkoop van een woning moet een geldig keuringsattest van de elektrische installatie worden voorgelegd. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar of niet voor handen is dient een nieuw te worden opgemaakt. Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft de nieuwe eigenaar een beeld van de gebreken aan de installaties van de woning. Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen.

Bij de verkoop van een woning moet een geldig keuringsattest van de elektrische installatie worden voorgelegd. Indien het bestaande attest ouder is dan 25 jaar of niet voor handen is dient een nieuw te worden opgemaakt. Dit keuringsverslag moet niet noodzakelijk positief zijn om de verkoop te laten doorgaan. Het geeft de nieuwe eigenaar een beeld van de gebreken aan de installaties van de woning. Het is dan wel aan de koper om binnen de 18 maanden de nodige maatregelen te nemen om de elektrische installatie in regel met het AREI te brengen.


Het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen is van toepassing op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, op de bouwplaatsen waar o. a. de volgende werken worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, wegenwerken, verbouwingswerken, nieuwbouwwerken, sloopwerken,...Grosso modo mag men stellen dat alle werken, door hun aard of bestemming onder het toepassingsgebied van de regelgeving valt.


De veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd.


Het KB voorziet verplichtingen voor de werkgevers en de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personenHet  KB voorziet voor de kleine bouwwerken (<500m²) een aparte regelgeving die eenvoudig, duidelijk en begrijpbaar is voor de bouwer/verbouwer en die minder papierwerk met zich meebrengt.


Bij de start van een project geven we je meer uitleg over wat veiligheidscoördinatie inhoudt en onze manier van werken.


Op het einde van de werken dient een postinterventiedossier opgemaakt te worden.

Luchtdichtheidstester

Erkend door BCCA

sinds 2015

Verplichte melding van EPC-informatie in advertenties - vermijd boetes KLIK.

Een meerwaarde voor wie (ver)koopt of (ver)huurt KLIK.