Steeds vaker komt het voor dat in een gebouw een onaangename geurhinder aanwezig is.

Wij beschikken over de middelen om de oorsprong van de moeilijk te detecteren geur zichtbaar te maken.


Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op via info@pottelancie.be.